Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home

100 kiểu dao phay

Lĩnh vực: CK
Tác giả: Võ Trần Khúc Nhã NXB: Hải Phòng
Năm XB: 2002 Số lượng: 5
Nội dung:
Trình bày chi tiết 100 kiểu ( dạng) dao phay, phù hợp với từng vật dụng trong quá trình gia công cơ khí.