Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home

Kỷ Yếu Hoàng Sa

Lĩnh vực: K
Tác giả: NXB: Thông tin và truyền thông
Năm XB: 2014 Số lượng: 9
Nội dung:
Tài liệu là hệ thống những tư liệu lịch sử, chứng cứ pháp lý bao gồm hình ảnh và ký ức của những người giữ đảo trước ngày 19/1/1974 do UBND huyện đảo Hoàng Sa sưu tầm nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.