thứ 705252019

Last update09:15:40 AM

Back Bạn đang ở: Home

Giáo trình hướng dẫn Thí nghiệm Điện hóa

Lĩnh vực: H - MT
Tác giả: Trần Trung NXB: Bách Khoa HN
Năm XB: 2015 Số lượng: 200
Nội dung:
tài liệu hướng dẫn thực hành thí nghiệm điện hóa cho sinh viên ngành công nghệ hóa học và môi trường, bao gồm 2 phần: phần 1 nêu những khái niệm cơ bản cơ bản trong lý thuyết điện hóa cũng như các phương trình nhiệt động học và ứng dụng của chúng. Phần 2 gồm 8 bài thí nghiệm cớ bản về các kiến thức chuyên môn cơ bản chủ yếu, các nguyên tắc, thao tác cơ bản cùng các kỹ năng thực nghiệm và khả năng phân tích dữ liệu thí nghiệm.