thứ 705252019

Last update09:15:40 AM

Back Bạn đang ở: Home

Tuyển tập bài tập và lời giải cơ học kỹ thuật - Phần động lực học

Lĩnh vực: CK
Tác giả: Khổng Doãn Điền NXB: Khoa học kỹ thuật
Năm XB: 2015 Số lượng: 200
Nội dung:
Tài liệu cung cấp những bài tập và bài giải của môn Cơ học kỹ thuật phần động lực học được đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy của các tác giả như cố GS. TS. Nguyễn Thúc An, PGS. TS. Nguyễn Bá Cự, PGS. TS. Lê Đình Don, PGS. TS. Nguyễn Đình Chiều.