thứ 705252019

Last update09:15:40 AM

Back Bạn đang ở: Home

Giáo trình điện hóa lý thuyết

Lĩnh vực: H - MT
Tác giả: Trần Trung NXB: Giáo dục
Năm XB: 2015 Số lượng: 200
Nội dung:
Tài liệu này là giáo trình dùng cho sinh viên ngành công nghệ hóa hoạc trong lĩnh vực điện hóa. Tài liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng của điện hóa hiện đại trong khoa học kỹ thuật và đời sống.