Thứ 312102019

Last update12:52:22 PM

Back Bạn đang ở: Home Tin tức Kế hoạch làm phiếu mượn trả tài liệu cho SV K17

Kế hoạch làm phiếu mượn trả tài liệu cho SV K17

1478837347-AEh4dMuJ6K5n5AdJzvf0CxkpF5rmkKfW

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG TÂM TTTV

Hưng Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Làm phiếu lưu Thư viện khóa mới

Để đáp ứng kịp thời nguồn tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi đối với học viên sinh viên khóa mới trong học tập và nghiên cứu. Ban Thư viện thông báo tới toàn bộ học viên sinh viên khóa mới có nhu cầu tra cứu và mượn tài liệu Thư viện, đến trực tiếp Thư viện Nhà trường để được hướng dẫn và đăng ký thông tin để mượn sách, tài liệu tại thư viện.

Thời gian bắt đầu đăng ký: Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Chú ý: Sinh viên đến làm phiếu lưu mượn trả tài liệu mang theo 2 ảnh 3x4.

Đằng sau ghi thông tin gồm : -  Họ và tên

                                               - Ngày, tháng, năm sinh

                                               - Tên lớp

                                               - Mã lớp

                                               - Mã sinh viên

Sinh viên không mất bất kỳ khoản phí nào.