thứ 705252019

Last update09:15:40 AM

Back Bạn đang ở: Home Tin tức Kế hoạch làm thẻ thư viện năm học 2016-2017

Kế hoạch làm thẻ thư viện năm học 2016-2017

Thông báo về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khoá mới năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN THƯ VIỆN

Hưng Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Làm thẻ Thư viện khóa mới

Để đáp ứng kịp thời nguồn tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi đối với học viên sinh viên khóa mới trong học tập và nghiên cứu. Ban Thư viện thông báo tới toàn bộ học viên sinh viên khóa mới có nhu cầu tra cứu và mượn tài liệu Thư viện, đến trực tiếp Thư viện Nhà trường để được hướng dẫn và đăng ký thông tin để mượn sách, tài liệu tại thư viện.

Thời gian bắt đầu đăng ký: Ngày 01 tháng 11 năm 2016

Liên hệ chi tiết: Cô Tuyết; SĐT 0987.999.932

Chú ý: Học viên sinh viên đăng ký làm thẻ Thư viện theo tập thể lớp!