Chủ nhật04222018

Last update09:01:18 AM

Back Bạn đang ở: Home Tin tức Về bản quyền, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu tại Thư viện Trường đại học Sư pham Kỹ thuật Hưng yên

Về bản quyền, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu tại Thư viện Trường đại học Sư pham Kỹ thuật Hưng yên

Thư viện trân trọng chuyển đến bạn đọc " quy định Về bản quyền, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu tại Thư viện Trường đại học Sư pham Kỹ thuật Hưng Yên" ban hành kèm theo quyết định sô : 87/QĐ-ĐHSPKT ngày  22/2/2017 của Hiệu Trưởng (Link download)