Chủ nhật11272022

Last update04:20:17 PM

Back Bạn đang ở: Home Tin tức SỐ 178 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM - THEO XẾP HẠNG WEBOMETRICS CÔNG BỐ THÁNG 01/2021

SỐ 178 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM - THEO XẾP HẠNG WEBOMETRICS CÔNG BỐ THÁNG 01/2021

 https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam

Trong bản xếp hạng công bố tháng 01/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vinh dự được xếp hạng thứ 21 trong số 178 trường đại học của Việt Nam.

Các trường đại học có thứ hạng từ 1 đến 20 đứng trên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đều là các trường đại học lớn, lâu năm. Điều này thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của nhà trường trong những năm gần đây.

Webometrics là bảng xếp hạng trường đại học trên toàn thế giới dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trực tuyến, ra đời từ năm 2004, mỗi năm công bố 2 lần vào cuối tháng 1 và cuối tháng 7. Bảng xếp hạng này đánh giá năng lực số hóa, năng lực học thuật và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên 4 loại chỉ số được thu thập từ các nguồn tin cậy, tự động, trực tuyến.

e998a

https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam