Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Cơ khí động lực Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ đốt trong (hệ Đại học) Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ đốt trong (hệ Đại học)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 242

Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ đốt trong (hệ Đại học)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB:

Số trang: 109tr.

Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ đốt trong (hệ Cao đẳng) Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ đốt trong (hệ Cao đẳng)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 234

Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ đốt trong (hệ Cao đẳng)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 109tr.

Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ chuyên ngành Cơ điện tử ô tô Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ chuyên ngành Cơ điện tử ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 257

Đề cương bài giảng: Thực tập động cơ chuyên ngành Cơ điện tử ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 108tr.

Đề cương bài giảng: Thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tô Đề cương bài giảng: Thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 257

Đề cương bài giảng: Thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 255tr.

Đề cương bài giảng: Thực tập nâng cao về ô tô Đề cương bài giảng: Thực tập nâng cao về ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 254

Đề cương bài giảng: Thực tập nâng cao về ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 128tr.