Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Cơ khí động lực Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng: Xe chuyên dụng (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô ) Đề cương bài giảng: Xe chuyên dụng (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô )

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 258

Đề cương bài giảng: Xe chuyên dụng (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô )

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 176tr.

Đề cương bài giảng: Vi điều khiển công nghiệp Đề cương bài giảng: Vi điều khiển công nghiệp

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 235

Đề cương bài giảng: Vi điều khiển công nghiệp

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 59tr.

Đề cương bài giảng: Vi điều khiển Đề cương bài giảng: Vi điều khiển

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 281

Đề cương bài giảng: Vi điều khiển

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 75tr.

Đề cương bài giảng: Vật liệu học Đề cương bài giảng: Vật liệu học

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 240

Đề cương bài giảng: Vật liệu học

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 108tr.

Đề cương bài giảng: Vật liệu cơ nhiệt lạnh Đề cương bài giảng: Vật liệu cơ nhiệt lạnh

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 252

Đề cương bài giảng: Vật liệu cơ nhiệt lạnh

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 159tr.