Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Hoá môi trường Hoá môi trường

Hoá môi trường

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng Động học và thiết bị phản ứng Đề cương bài giảng Động học và thiết bị phản ứng

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 315

Đề cương bài giảng Động học và thiết bị phản ứng

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Hóa - MT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 158tr.

Đề cương bài giảng Điện phân thoát kim loại Đề cương bài giảng Điện phân thoát kim loại

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 323

Đề cương bài giảng Điện phân thoát kim loại

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Hóa - MT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2011

Số trang: 167tr.

Đề cương bài giảng Điện phân không thoát kim loại Đề cương bài giảng Điện phân không thoát kim loại

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 316

Đề cương bài giảng Điện phân không thoát kim loại

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Hóa - MT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2011

Số trang: 119tr.

Đề cương bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường Đề cương bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 324

Đề cương bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Hóa - MT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 119tr.

Đề cương bài giảng Điện hóa lý thuyết Đề cương bài giảng Điện hóa lý thuyết

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 318

Đề cương bài giảng Điện hóa lý thuyết

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Hóa - MT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2010

Số trang: 182tr.