Chủ nhật04222018

Last update09:01:18 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Khoa học cơ bản Khoa học cơ bản

Khoa học cơ bản

Tài liệu khoa học cơ bản

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Tài liệu thí nghiệm vật lý đại cương Tài liệu thí nghiệm vật lý đại cương

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 1527

Tài liệu thí nghiệm vật lý đại cương

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ bản

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2003

Số trang: 137tr.

Introduction to Probability and statistic Introduction to Probability and statistic

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 446

Introduction to Probability and statistic

Tác giả: William Mendenball

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa cơ bản

Ghi chú: DuxBury Press

Năm XB: 2007

Số trang: 753tr.

Fundamentals of Probability and statistics for engineers Fundamentals of Probability and statistics for engineers

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 278

Fundamentals of Probability and statistics for engineers

Tác giả: T.T.Soong

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa cơ bản

Ghi chú: New York

Năm XB: 2004

Số trang: 408tr.

Bài giảng môn Xác suất và Thống kê Bài giảng môn Xác suất và Thống kê

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 852

Bài giảng môn Xác suất và Thống kê

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ bản

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2009

Số trang: 55tr.

Bài giảng môn Toán cao cấp 3 Bài giảng môn Toán cao cấp 3

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 288

Bài giảng môn Toán cao cấp 3

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ bản

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 117tr.