Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Lý luận chính trị Lý luận chính trị

Lý luận chính trị

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dùng trong đào tạo trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học) Đề cương bài giảng: Triết học ( Dùng trong đào tạo trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 328

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dùng trong đào tạo trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học)

Tác giả: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 55tr.

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dành cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên công nghệ) Đề cương bài giảng: Triết học ( Dành cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên công nghệ)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 349

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dành cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên công nghệ)

Tác giả: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 89tr.

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ liên thông CĐN lên ĐH ) Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ liên thông CĐN lên ĐH )

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 358

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ liên thông CĐN lên ĐH )

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 64tr.

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ CĐ&ĐH ) Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ CĐ&ĐH )

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 320

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ CĐ&ĐH )

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 90tr.

Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 312

Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 73tr.