Details for Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

PropertyValue
Name:Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II
Mô tả:

Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 73tr.

Tên file:Link to 10200001.pdf
Dung lượng: Unknown
Kiểu file:pdf (Mime Type: link)
Người tạo:admin
Ngày đăng: 07/24/2017 16:48
Quyền xem:Everybody
Duy trì bởi:admin
Xem nhiều:274 Xem nhiều
Ngày sửa gần nhất: 07/24/2017 16:52
Trang chính:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: