Thứ 609292023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Ngoại ngữ Sách ngoại ngữ

Sách ngoại ngữ

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều | [ Tăng dần ]

Pragmatics Pragmatics

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 9281

Pragmatics

Tác giả: George Yule

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Oxford University Press

Năm XB: 1996

Số trang: 76tr.

Oxford Handbook of Commercial Correspondence Oxford Handbook of Commercial Correspondence

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 1583

Oxford Handbook of Commercial Correspondence

Tác giả: A.Asley

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Oxford University Press

Năm XB:

Số trang: 298tr.

Market Leader Intermediate Market Leader Intermediate

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 1202

Market Leader Intermediate

Tác giả: Cotton, David Falvey, Simon Kent

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Pearson Longman Press

Năm XB: 2007

Số trang: 176tr.

Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 785

Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation

Tác giả: Robinson D.

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Routledge

Năm XB: 2009

Số trang: 318tr.

English phonetics and phonology English phonetics and phonology

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 615

English phonetics and phonology

Tác giả: Peter Roach

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Từ điển Bách khoa

Năm XB:

Số trang: 243tr.