Details for The Essential Handbook for Business Writing

PropertyValue
Name:The Essential Handbook for Business Writing
Mô tả:

The Essential Handbook for Business Writing

Tác giả: Desmond A. Gilling

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Greenlink Consulting

Năm XB: 2013

Số trang: 62tr.

Tên file:Link to 08200007.pdf
Dung lượng: Unknown
Kiểu file:pdf (Mime Type: link)
Người tạo:admin
Ngày đăng: 07/24/2017 16:48
Quyền xem:Everybody
Duy trì bởi:admin
Xem nhiều:374 Xem nhiều
Ngày sửa gần nhất: 07/24/2017 16:52
Trang chính:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: