Thứ 609292023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Ngoại ngữ Sách ngoại ngữ

Sách ngoại ngữ

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Oxford English for Careers – Tourism 2 Oxford English for Careers – Tourism 2

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 309

Oxford English for Careers – Tourism 2

Tác giả: Robin, W.& Keith, H.

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Oxford University Press

Năm XB: 2010

Số trang: 145tr.

Oxford English for Careers – Tourism 1 Oxford English for Careers – Tourism 1

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 471

Oxford English for Careers – Tourism 1

Tác giả: Robin, W.& Keith, H.

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Oxford University Press

Năm XB: 2010

Số trang: 145tr.

New Insight into IELTS New Insight into IELTS

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 300

New Insight into IELTS

Tác giả: Vanessa Jakeman & Clare McDowell

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Cambridge University Press

Năm XB: 2009

Số trang: 199tr.

New Headway Pre-intermediate fourth edition New Headway Pre-intermediate fourth edition

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 271

New Headway Pre-intermediate fourth edition

Tác giả: Liz and Soars

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Oxford University Press

Năm XB: 2011

Số trang: 162tr.

Market Leader Pre-Intermediate - Coursebook Market Leader Pre-Intermediate - Coursebook

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 294

Market Leader Pre-Intermediate - Coursebook

Tác giả: Cotton, David Falvey, Simon Kent

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Pearson Longman Press

Năm XB: 2007

Số trang: 175tr.