Thứ 609292023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Ngoại ngữ Sách ngoại ngữ

Sách ngoại ngữ

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Let’s talk 1 Let’s talk 1

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 287

Let’s talk 1

Tác giả: Leo Jones

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Cambridge University Press

Năm XB: 2002

Số trang: 131tr.

Lessons for IELTS Speaking Lessons for IELTS Speaking

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 264

Lessons for IELTS Speaking

Tác giả:

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú:

Năm XB:

Số trang: 200tr.

Lessons for IELTS Listening Lessons for IELTS Listening

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 281

Lessons for IELTS Listening

Tác giả: New Oriental Education & Technology Group IELResearch Institute

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Beijing New Oriental Dogwood Cultural Communiacations Co., Ltd

Năm XB: 2012

Số trang: 188tr.

Intensive IELTS Listening Intensive IELTS Listening

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 290

Intensive IELTS Listening

Tác giả: New Oriental Education & Technology Group IELResearch Institute

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Xian Jiaotong University Press

Năm XB: 2013

Số trang: 145tr.

Infortech English for Computer users  Infortech English for Computer users

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 525

Infortech English for Computer users

Tác giả: E. Glendinning

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Cambridge University Press

Năm XB: 2008

Số trang: 172tr.