Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Sách cơ khí Khoa cơ khí

Khoa cơ khí

Sách cơ khí

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương thiết kế phát triển sản phẩm Đề cương thiết kế phát triển sản phẩm

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 378

Đề cương thiết kế phát triển sản phẩm

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ khí

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 231tr.

Đề cương bài giảng: Vật liệu học cơ khí Đề cương bài giảng: Vật liệu học cơ khí

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 342

Đề cương bài giảng: Vật liệu học cơ khí

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ khí

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2012

Số trang: 146tr.

Đề cương bài giảng: Ứng suất biến dạng hàn Đề cương bài giảng: Ứng suất biến dạng hàn

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 331

Đề cương bài giảng: Ứng suất biến dạng hàn

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ khí

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2012

Số trang: 107tr.

Đề cương bài giảng: Thực tập Robot hàn Đề cương bài giảng: Thực tập Robot hàn

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 323

Đề cương bài giảng: Thực tập Robot hàn

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ khí

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2012

Số trang: 42tr.

Đề cương bài giảng: Thực tập hàn hồ quang tay Đề cương bài giảng: Thực tập hàn hồ quang tay

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 354

Đề cương bài giảng: Thực tập hàn hồ quang tay

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa cơ khí

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2012

Số trang: 42tr.