Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật

Sư phạm kỹ thuật

Giáo trình sư phạm kỹ thuật

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp Đề cương bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 319

Đề cương bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 172tr.

Đề cương bài giảng Tâm lý học Đề cương bài giảng Tâm lý học

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 342

Đề cương bài giảng Tâm lý học

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 173tr.

Đề cương bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Đề cương bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 319

Đề cương bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 103tr.

Đề cương bài giảng Phương pháp dạy học chuyên ngành và kỹ năng dạy học Đề cương bài giảng Phương pháp dạy học chuyên ngành và kỹ năng dạy học

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 296

Đề cương bài giảng Phương pháp dạy học chuyên ngành và kỹ năng dạy học

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 131tr.

Đề cương bài giảng Phát triển chương trình giáo dục Đề cương bài giảng Phát triển chương trình giáo dục

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 291

Đề cương bài giảng Phát triển chương trình giáo dục

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 100tr.