Chủ nhật04222018

Last update09:01:18 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật

Sư phạm kỹ thuật

Giáo trình sư phạm kỹ thuật

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Đề cương bài giảng: Động cơ đốt trong và ứng dụng Đề cương bài giảng: Động cơ đốt trong và ứng dụng

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 3775

Đề cương bài giảng: Động cơ đốt trong và ứng dụng

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2018

Số trang:

Homepage:

Đề cương bài giảng: Tổ chức quản lý quá trình dạy học và phát triển chương trình giáo dục Đề cương bài giảng: Tổ chức quản lý quá trình dạy học và phát triển chương trình giáo dục

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 423

Đề cương bài giảng: Tổ chức quản lý quá trình dạy học và phát triển chương trình giáo dục

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang:

Homepage:

Đề cương bài giảng: Tổ chức quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục & đào tạo Đề cương bài giảng: Tổ chức quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục & đào tạo

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 390

Đề cương bài giảng: Tổ chức quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục & đào tạo

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2017

Số trang:

Homepage:

Đề cương bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp Đề cương bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 354

Đề cương bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 172tr.

Đề cương bài giảng Tâm lý học Đề cương bài giảng Tâm lý học

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 471

Đề cương bài giảng Tâm lý học

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa sư phạm

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 173tr.