Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Tài liệu TC & QP Thể chất quốc phòng

Thể chất quốc phòng

Sách về giáo dục thể chất, quốc phòng.

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục thể chất ( Giảng dạy Đại học, Cao đẳng) Đề cương bài giảng môn: Giáo dục thể chất ( Giảng dạy Đại học, Cao đẳng)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 355

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục thể chất ( Giảng dạy Đại học, Cao đẳng)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Thể chất QP

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 135tr.

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ Đại học chính quy) Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ Đại học chính quy)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 443

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ Đại học chính quy)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Thể chất QP

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 247tr.

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ cao đẳng ) Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ cao đẳng )

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 330

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ cao đẳng )

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Thể chất QP

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 247tr.