Chủ nhật04222018

Last update09:01:18 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Tài liệu TC & QP Thể chất quốc phòng

Thể chất quốc phòng

Sách về giáo dục thể chất, quốc phòng.

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục thể chất ( Giảng dạy Đại học, Cao đẳng) Đề cương bài giảng môn: Giáo dục thể chất ( Giảng dạy Đại học, Cao đẳng)

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 280

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục thể chất ( Giảng dạy Đại học, Cao đẳng)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Thể chất QP

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 135tr.

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ Đại học chính quy) Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ Đại học chính quy)

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 286

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ Đại học chính quy)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Thể chất QP

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 247tr.

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ cao đẳng ) Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ cao đẳng )

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 289

Đề cương bài giảng môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh ( hệ cao đẳng )

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Thể chất QP

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 247tr.