Chủ nhật11272022

Last update04:20:17 PM

Back Bạn đang ở: Home Giới thiệu sách Giới thiệu cuốn sách mới

Giới thiệu cuốn sách mới

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 2 cuốn sách mới nhập về thư viện ngày 21/12/2016:

1. Hóa học và kỹ thuật sản xuất polyme

Tác giả: TS. Ngô Mạnh Long

Số trang: 160

Mã PL: 668.9

NXB: Khoa học kỹ thuật

Năm XB: 2016

 

Nội dung: Sách giới thiệu khái quát về trùng hợp phát triển bậc, trùng hợp gốc tự do, trùng hợp ion và phối trí, đồng trùng hợp, sản xuất vật liệu polyme cao phân tử qua các phản ứng phát triển mạch, sản xuất vật liệu polyme cao phân tử qua các phản ứng phát triển bậc.

 

2. Cơ học chất lỏng và chất khí

Tác giả: GS.TSKH. Vũ Duy Quang (chủ biên)

Số trang: 100

Mã PL: 532

NXB: Khoa học kỹ thuật

Năm XB: 2016

 

Nội dung: Cuốn sách nghiên cứu các điều kiện cân bằng của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh, chuyển động của chất lỏng theo thời gian không kể đến nguyên nhân gây ra chuyển động, chuyển động của chất lỏng và tác dụng tương hỗ của nó với vật rắn, ngoài ra trong mỗi chương đều có thí dụ mẫu và bài tập điển hình để giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất.