Thứ 312102019

Last update12:52:22 PM

Back Bạn đang ở: Home Giới thiệu sách Định hướng quy hoạch không gian biển Phú quốc côn đảo

Định hướng quy hoạch không gian biển Phú quốc côn đảo

009

Tác giả: Phạm Quý Nhân, Nguyễn Hồng Lân...

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2017;   Số trang:338 tr;   Số lượng: 05 cuốn ( phục vụ tại kho sách tầng 1)

Cuốn sách trình bày có tính hệ thống và khá đầy đủ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất có tính định hướng cho quy hoạch không gian biển khu vực Phú Quốc- Côn Đảo. Đồng thời nêu ra được các phương án tổ chức thực hiện trên cơ sở tám bước quy hoạch không gian biển cùng với giải pháp phân cấp quản lý không gian biển khu vực Phú Quốc- Côn Đảo phục vụ cho việc phát triển kinh tế, các luận chứng khoa học cho quy hoạch không gian biển được xem xét xuất phát từ thực tế có cơ sở pháp lý trong nước và quốc tế, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường cùng với các biến động của chúng trong tương lai về quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường, khu bảo tồn. Các quy hoạch này đồng thời gắn liền với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc phòng vùng Phú Quốc- Côn Đảo