Từ ý tưởng đổi mới sáng tạo đến sản phẩm hàng hóa

011

Tác giả: Bùi Tiến Dũng

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2018; số trang: 318 tr;   Số lượng: 05 cuốn ( phục vụ tại kho sách tầng 1)

Từ ý tưởng đổi mới sáng tạo đến sản phẩm hàng hóa phải thông qua con đường phát triển công nghệ, điều này thể hiện ở sự phát triển kỹ năng, kỹ thuật một cách  khoa học kết hợp với máy móc thiết bị tạo thành một yếu tố cơ bản để thúc đẩy sự đổi mới trong sản xuất, đổi mới sáng tạo làm cho công nghệ đi thẳng vào thị trường bằng sản phẩm hay dịch vụ mà nó sản sinh ra. Điểm đích của đổi mới sáng tạo đang đòi hỏi sáng tạo công nghệ mới, phương thức quản lý sản xuất tối ưu, sản phẩm hàng hóa tạo ra phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Nhưng để làm được điều đó đòi hỏi cần phải có nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động đổi mới và sáng tạo, đáng tiếc là không phải lúc nào các doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh cũng có thể tìm được quá trình tìm kiếm nguồn vốn cần thiết luôn gặp những trở ngại sẽ được đề cập trong cuốn sách này, ngoài ra cuốn sách còn đề cập đến con người lãnh đạo, quản lý và mục đích của hoạt động lãnh đạo, quản lý đổi mới sáng tạo. Ở đây đã xây dựng một khuôn hình lãnh đạo, quản lý mới đầy sáng tạo không chỉ cần có trình độ cao mà còn phải phấn đấu rèn luyện để có đời sống tâm lý phong phú và lành mạnh, hiểu biết sâu sắc tâm lý người khác, biết phát huy nguồn sức mạnh tinh thần của mỗi con người để tạo ra các sản phẩm hàng hóa tốt nhất cho cuộc sống.

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн