Thứ 609292023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Giới thiệu sách Sách mới đưa vào sử dụng 2022

Sách mới đưa vào sử dụng 2022

1.Giáo trình pháp luật đại cương

Tác giả: Nguyễn Trường Cảnh

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Số trang: 179tr.

Năm xuất bản: 2019

Trang bị cho sinh viên năm thứ nhất những kiến thức cơ bản, cần thiết về Nhà nước và Pháp luật nói chung, chú trọng đến Nhà nước và pháp luật Việt Nam, giúp sinh viên hiểu rõ tính pháp lý, cơ cấu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và một số ngành luật, từ đó có ý thức thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội.

cuon 1

Nội dung cuốn sách gồm có 6 chương:

Chương 1: Đề cập đến một số vấn đề cơ bản về hệ thống pháp luật của nước Việt Nam.

Chương 2: Nội dung chủ yếu nói về luật hình sự và luật tố tụng hình sự

Chương 3: Nội dung xoay quanh luật dân sự và luật tố tụng dân sự

Chương 4: Trình bày về vấn đề luật lao động

Chương 5: Trình bày về luật hôn nhân và gia đình

Chương 6: Trình bày các vấn đề về luật phòng chống tham nhũng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Lý luận và phương pháp dạy học phát triển năng lực và tư duy sáng tạo

Tác giả: Trần Khánh Đức

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Số trang: 334tr.

Năm xuất bản: 2020

            Cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu trong khuôn khổ của các môn học về “ Lý luận và phương pháp dạy học” trong chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành về sư phạm, giáo dục và quản lý giáo dục.

cuon 2

Nội dung trình bày các kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về lý luận và phương pháp,  kỹ năng dạy học hiện đại theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động dạy học, lấy người học làm trung tâm, tích cực hóa hoạt động dạy học. Trên cơ sở đó, đặc biệt chú trọng phương pháp, kỹ năng học, tự học của người học trong mối quan hệ chặt chẽ, tương thích với hoạt động dạy học của giảng viên. Đồng thời cuốn sách cũng dựa trên quan điểm hệ thống để nhìn nhận và phân tích toàn diện quá trình dạy học, mối quan hệ hữu cơ giữa các thành tố của quá trình dạy – học và từ đó nâng cao năng lực, kỹ năng triển khai thực hành các phương pháp và kỹ thuật dạy học cho đội ngũ giảng viên, giáo viên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Giáo trình tự động hóa quá trình sản xuất

Tác giả: Đặng Quang Đồng

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Số trang: 219tr.

Năm xuất bản: 2020

Giáo trình tự động hóa quá trình sản xuất được xây dựng trên cơ sở nội dung đề cương chi tiết của học phần cùng tên cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, trường Đại học SPKT Hưng Yên.

cuon3

Nội dung được chia làm 4 chương: Giúp người học từng bước một trên hành trình tiếp cận kiến thức từ tổng quan “ Tìm hiểu và thiết kế hệ thống” đến chi tiết  lập trình điều khiển hệ thống, lập trình điều mạng truyền thông và lập trình giám sát điều khiển, ngoài kiến thức nền tảng thì cuốn sách cũng cung cấp các ví dụ minh họa chi tiết bao gồm: sơ đồ khối kết nối hệ thống, thiết lập cấu hình phần cứng, phân tích chương trình và code. Nội dung cụ thể như sau:

Chương 1:  Tổng quan hệ thống sản xuất tự động.

Chương 2: Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

Chương 3: Một số mạng truyền thông công nghiệp

Chương 4: Điều khiển tích hợp giao diện người – máy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Tác giả: Vũ Hồng Sơn, Đặng Văn Khanh

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Số trang: 264tr.

Năm xuất bản: 2020

         Cuốn sách hướng dẫn người đọc, từng bước một trên hành trình từ  “ tìm hiểu một vi điều khiển cụ thể tới cách thức hoàn thiện một ứng dụng thực tế” các kỹ thuật lập trình hợp ngữ được sử dụng ở các chương trình, với các ví dụ đơn giản cùng các mạch điện mô phỏng để người đọc có thể hiểu và áp dụng vào các ứng dụng của riêng mình. Trọng tâm là các chương trình ví dụ đơn giản cho mỗi một chủ đề, với sơ đồ khối phần cứng để làm rõ hoạt động của hệ thống, sơ đồ mạch đầy đủ và code chương trình.

cuon 4

Nội dung gồm gồm 5 chương;

Chương 1: Nêu tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển

Chương 2: Cấu trúc và các tập lệnh của vi xử lý 16 bit

Chương 3: Bộ vi điều khiển AT 89C51 (8051)

Chương 4: Tập lệnh của họ vi điều khiển AT89/80C51