Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Giới thiệu sách DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NĂM 2022 CƠ SỞ 2

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NĂM 2022 CƠ SỞ 2

1.Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ lí thuyết và áp dụng

Tác giả: TS Phạm Minh Chuẩn ( chủ biên)

              ThS. Trịnh Thị Nhị, TS Nguyễn Văn Quyết

Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm Xuất bản: 2022

Kích thước: 16 x 24cm

Số trang: 328tr.

 

3

 

        Giới thiệu các kỹ thuật cơ sở của cơ sở dữ liệu truyền thống, cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, cách sử dụng các phép toán đại số quan hệ để tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu và khái niệm phụ thuộc hàm ứng dụng trong lí thuyết thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ; cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để tạo CSDL, tạo các đối tượng CSDL, thao tác với CSDL và truy vấn dữ liệu

 

2.Giáo trình kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Quyển 2

 Tác giả: Đào Thị Thanh Hương ( chủ biên)

 Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

 Năm Xuất bản: 2022

 Kích thước: 16 x 24cm 

Số trang: 279tr.

1

             Trình bày về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí sản xuẩt và tính gia thành sản phẩm; Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh…

 

3.Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập trình với C#

 Tác giả: Phạm Ngọc Hưng ( chủ biên)

               Phạm Quốc Hùng, Ngô Thanh Huyền

 Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

 Năm Xuất bản: 2022

 Kích thước: 16 x 24cm 

Số trang: 286tr.

2

          Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình, các thành phần cơ bản, một số hàm thường dùng trong chương trình. Cấu trúc rẽ nhánh, lặp chương trình con, cấu trúc dữ liệu mảng, kiểu dữ liệu xâu ký tự, cấu trúc, hệ thống nhập xuất trong C#. Tổng hợp các kỹ thuật lập trình cơ bản trên danh sách...

 

4. Giáo trình học máy cơ bản

 Tác giả: TS Nguyễn Văn Hậu ( chủ biên)

              TS Phạm Minh Chuẩn, TS Nguyễn Văn Quyết

 Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

 Năm Xuất bản: 2022

 Kích thước: 16 x 24cm 

Số trang: 324tr.

4

 

         Cung cấp những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về học máy cho những người chưa quen hoặc điều kiện sử dụng tiếng Anh trong quá trình học tập, thuật toán và cách thức hoạt động của thuật toán. Sử dụng ngôn ngữ Python là ngôn ngữ dễ học dành cho người mới bắt đầu và phổ biến thông dụng hiện nay...

 

 5. Giáo trình kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Quyển 1

Tác giả: TS Đào Thị Hương ( chủ biên)

              ThS Đào Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Giang

              ThS Đỗ Thị Thảnh, ThS Trần Thị Lan Anh

 Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

 Năm Xuất bản: 2022

 Kích thước: 16 x 24cm 

Số trang: 279tr.

5

           Trình bày các nội dung về tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu; kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và kế toán tài sản cố định...

6. Giáo trình kinh tế vi mô

Tác giả: Nguyễn Văn Hưởng( chủ biên)

              Hoàng Minh Đức, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Vũ Thị Huyền

              Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn

Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

 Năm Xuất bản: 2022

 Kích thước: 16 x 24cm 

Số trang: 232tr.

7

 

            Trang bị những kiến thức cơ bản về các vấn đề của kinh tế vi mô như phân tích cung cầu, lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định của doanh nghiệp trong cấu trúc thị trường, phân tích chính sách công đối với các vấn đề như lao động thị trường; thuế, thương mại và hàng hóa công cộng...

 

7. Giáo trình mạng máy tính nguyên lý cơ bản và ứng dụng

 

Tác giả: Nguyễn Duy Tân ( chủ biên)

 

              Phạm Quốc Hùng, Vi Hoài Nam

 

Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

 

 Năm Xuất bản: 2022

 

 Kích thước: 16 x 24cm 

 

Số trang: 352tr.

8

          Giới thiệu những khái niệm cơ bản về mạng máy tính, phân loại mạng máy tính và các mô hình kiến trúc mạng, cách thức mã hóa tín hiệu đường truyền và các phương pháp điều chế tín hiệu, kỹ thuật kiểm tra, sửa sai tín hiệu, các giao thức truy nhập đường truyền lớp MAC, các chuẩn mạng cục bộ và công nghệ Ethernet, địa chỉ mạng Internet, giao thức IP và các phương pháp định tuyến trong mạng Internet, giao thức truyền thông dữ liệu theo UDP và TCP, các dịnh vụ mạng thông dụng cung cấp tới người dùng...

 

8. Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML

 

Tác giả: TS Chu Thị Minh Huệ ( Chủ biên)

              TS Nguyễn Minh Tiến, TS Nguyễn Minh Quý

Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

 

 Năm Xuất bản: 2022

 

 Kích thước: 16 x 24cm 

 

Số trang: 351tr.

9

                Trình bày các mô hình phát triển phần mềm cư bản và hai hướng tiếp cận trong phân tích và thiết kế phần mềm, ngôn ngữ mô hình hóa UML trong quy trình phát triển phần mềm, quá trình đặc tả yêu cầu phần mềm thông qua phân tích và xây dựng biểu đồ ca sử dụng để xác định biểu đồ lớp thực thể, thiết kế hướng đối tượng thông qua biểu đồ gói, biểu đồ thành phần và những ví dụ hoàn chỉnh của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống bán hàng trực tuyến online