Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Giới thiệu sách SÁCH MỚI NĂM 2022 CS1

SÁCH MỚI NĂM 2022 CS1

1. Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật hóa học

Tác giả: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, TS Nguyễn Trọng Quang ( đồng chủ biên)

            TS Nguyễn Thị Nguyệt, ThS Nguyễn Đình Sinh, TS Nguyễn Trọng Nghĩa

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm suất bản: 2021

Khổ giấy: 16 x 24cm

Số trang: 180tr.

 z3943716717615 c2606d673771c58e132574827fd9c831

       Tài liệu cung cấp cho sinh viên năm thứ ba ngành Kỹ thuật Hóa học chứa một lượng lớn từ vựng chuyên ngành, các cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong kỹ thuật hóa học, các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, các hội thảo chuyên ngành... Vì thế cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp sinh viên làm quen với các dạng bài đọc ngắn, chuyên sâu để từ đó có thể đọc hiểu và dịch thuật được sách kỹ thuật và các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong lính vực hóa học và công nghệ hóa học.

2. Giáo trình thiết kế và phát triển sản phẩm

Tác giả: PGS.TS Trần Thế Văn ( chủ biên)

              ThS Lý Ngọc Quyết, TS Phan Thị Hà Linh

               TS Nguyễn Văn Hà, TS Thân Văn Thế

 

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm suất bản: 2021

Khổ giấy: 16 x 24cm

Số trang: 292tr.

z3943621732248 f8037c449361dc65a0d94da5eca6d2f8

 

           Tài liệu gồm 11 chương trình bày một cách rõ ràng và chi tiết về phương pháp triển sản phẩm với tập hợp các vấn đề về tiếp thị, thiết kế và sản xuất của doanh nghiệp. Giúp người đọc có những hiểu biết, kỹ năng về tổ chức, thực thi và phát triển các dự án của doanh nghiệp... Ngoài ra cuốn tài liệu này có thể được dùng cho các kỹ sư, cán bộ nghiên cứu, cán bộ thiết kế phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp.

 

3. Giáo trình ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô

Tác giả: TS Trần Văn Thoan, TS Khổng Văn Nguyên (Đồng chủ biên)

                     Ths Đồng Minh Tuấn, TS Lê Anh Vũ

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm suất bản: 2022

Khổ giấy: 16 x 24cm

Số trang: 436tr.

 

z3943621639755 ef55489c4ade556c78443cb8c45c2e45

           Cuốn sách tập trung giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng các phần mềm tính toán mô phỏng, đặc biệt là phần mềm Matlad & Simulink trong việc tính toán, thiết kế, mô phỏng các chi tiết, cụm cơ cấu, hệ thống trên ô tô nhằm giúp sinh viên biết cách vận dụng phần mềm vào việc tính toán thiết kế các đối tượng nghiên cứu chuyên ngành.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương>

Chương I: Giới thiệu chung về Matlad

Chương II: Khai báo và phương pháp lập trình trong Matlad

Chương III: Đồ họa trong Matlad

Chương iV: Mô phỏng Simulink

Chương V: Lập trình ứng dụng tính toán thiết kế ô tô.

 

4. Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường

 

Tác giả: TS Tạ Đăng Thuần ( chủ biên) 

              TS Lê Thành Huy, TS Hoàng Thị Loan, ThS Trần Thị Trang, ThS Nguyễn Việt Thùy

 Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

 Năm suất bản: 2021

 Khổ giấy: 16 x 24cm

 Số trang: 268tr.

 

z3943613685814 79262a795f08fb570717397047f60ec5

 

            Giáo trinh được biên soạn dựa trên đề cương môn học An toàn và bảo vệ môi trường do bộ môn Hóa môi trường - Khoa công nghệ Hóa học và Môi trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phụ trách giảng dạy cho sinh viên các ngành kỹ thuật trong trường. Nội dung cuốn giáo trình có sự tham khảo, kế thừa một số giáo trình, tài liệu cũng như các văn bản pháp luật, quy định hiện hành của Nhà nước trong các lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó giáo trình còn được cập nhật thêm nhiều thông tin phù hợp với những thay đổi của tình hình kinh tế, xã hội, công nghệ như các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, hiện trạng ô nhiễm môi trường và bệnh nghề nghiệp trong cơ sở sản xuất kinh doanh.