Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home

Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết và thực hành tập 2

Lĩnh vực: CNTT
Tác giả: Hồ Thuần NXB: Giáo dục
Năm XB: 2005 Số lượng: 1
Nội dung:
Trình bày các khái niệm và thuật toán cơ sở của quản trị CSDL bao gồm: Các mô hình dữ liệu và các hệ CSDL tương ứng, các ngôn ngữ CSDL, tổ chức lưu trữ và tìm kiếm, xử lý và tối ưu hóa các câu hỏi.