Chủ nhật04222018

Last update09:01:18 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Ngoại ngữ Sách ngoại ngữ

Sách ngoại ngữ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Translation Studies Translation Studies

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 4436

Translation Studies

Tác giả: Susan Bassanett

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú:

Năm XB:

Số trang: 188tr.

The Essential Handbook for Business Writing The Essential Handbook for Business Writing

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 5286

The Essential Handbook for Business Writing

Tác giả: Desmond A. Gilling

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Greenlink Consulting

Năm XB: 2013

Số trang: 62tr.

Solutions Pre-Intermediate Solutions Pre-Intermediate

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 336

Solutions Pre-Intermediate

Tác giả: Tim Falla và Paul A Davies

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Oxford University Press

Năm XB: 2012

Số trang: 134tr.

Solutions - Elementary Solutions - Elementary

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 261

Solutions - Elementary

Tác giả: Tim Falla và Paul A Davies

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Oxford University Press

Năm XB: 2008

Số trang: 140tr.

Second language research Second language research

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 511

Second language research

Tác giả: Alison Mackey, Susan M. Grass

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Routledge

Năm XB: 2005

Số trang: 422tr.