Chủ nhật04222018

Last update09:01:18 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Sách CNTT Công nghệ Thông tin

Công nghệ Thông tin

Sách khoa CNTT

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Đề cương định hướng nghề nghiệp Đề cương định hướng nghề nghiệp

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 371

Đề cương định hướng nghề nghiệp

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 60tr.

Đề cương đảm bảo chất lượng phần mềm Đề cương đảm bảo chất lượng phần mềm

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 426

Đề cương đảm bảo chất lượng phần mềm

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 211tr.

Đề cương vi xử lý Đề cương vi xử lý

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 534

Đề cương vi xử lý

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 113tr.

Đề cương toán rời rạc (ĐHLT và ĐHCQ) Đề cương toán rời rạc (ĐHLT và ĐHCQ)

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 1142

Đề cương toán rời rạc (ĐHLT và ĐHCQ)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 187tr.

Đề cương toán rời rạc (ĐHCQ) Đề cương toán rời rạc (ĐHCQ)

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 532

Đề cương toán rời rạc (ĐHCQ)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 127tr.