Chủ nhật06112023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Sách CNTT Công nghệ Thông tin

Công nghệ Thông tin

Sách khoa CNTT

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương định hướng nghề nghiệp Đề cương định hướng nghề nghiệp

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 399

Đề cương định hướng nghề nghiệp

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 60tr.

Đề cương đảm bảo chất lượng phần mềm Đề cương đảm bảo chất lượng phần mềm

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 354

Đề cương đảm bảo chất lượng phần mềm

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 211tr.

Đề cương vi xử lý Đề cương vi xử lý

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 373

Đề cương vi xử lý

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 113tr.

Đề cương toán rời rạc (ĐHLT và ĐHCQ) Đề cương toán rời rạc (ĐHLT và ĐHCQ)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 458

Đề cương toán rời rạc (ĐHLT và ĐHCQ)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 187tr.

Đề cương toán rời rạc (ĐHCQ) Đề cương toán rời rạc (ĐHCQ)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 400

Đề cương toán rời rạc (ĐHCQ)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa CNTT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 127tr.