Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Cơ khí động lực Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều | [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng: Điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô) Đề cương bài giảng: Điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 505

Đề cương bài giảng: Điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 115tr.

Đề cương bài giảng: Cơ sở máy công cụ hệ Cao đẳng Đề cương bài giảng: Cơ sở máy công cụ hệ Cao đẳng

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 406

Đề cương bài giảng: Cơ sở máy công cụ hệ Cao đẳng

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 131tr.

Đề cương bài giảng: Rung và ồn trên ô tô Đề cương bài giảng: Rung và ồn trên ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 345

Đề cương bài giảng: Rung và ồn trên ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 71tr.

Đề cương bài giảng: Điều hòa không khí ô tô chuyên ngành Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng Đề cương bài giảng: Điều hòa không khí ô tô chuyên ngành Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 333

Đề cương bài giảng: Điều hòa không khí ô tô chuyên ngành Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 117tr.

Đề cương bài giảng: Xe chuyên dụng (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô) Đề cương bài giảng: Xe chuyên dụng (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 324

Đề cương bài giảng: Xe chuyên dụng (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 176tr.