Thứ 609292023

Last update01:52:31 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Ngoại ngữ Sách ngoại ngữ

Sách ngoại ngữ

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

About the U.S.A About the U.S.A

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 361

About the U.S.A

Tác giả: Elaine Kim

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: US Bureau of Educational and Cultural Affairs

Năm XB:

Số trang: 136tr.

Britain Britain

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 295

Britain

Tác giả: James O' Driscoll

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Văn hóa Thông tin

Năm XB: 2010

Số trang: 225tr.

English American Literature English American Literature

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 341

English American Literature

Tác giả: Nguyen Thi Bich Van, Nguyen Thi Duyen

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB:

Số trang: 181tr.

An Outline of English Literature An Outline of English Literature

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 307

An Outline of English Literature

Tác giả: G C Thornley and Gwyneth Rober

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú: Longman

Năm XB: 2000

Số trang: 110tr.

Aspects of Britain and the USA Aspects of Britain and the USA

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 264

Aspects of Britain and the USA

Tác giả: Christopher Garwood, Guglielmo Garani, Edda Peris

Loại tài liệu: Tham khảo

Nguồn tài liệu: Khoa NN

Ghi chú:

Năm XB:

Số trang: 95tr.