Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Cơ khí động lực Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng: Máy điện trong công nghiệp Đề cương bài giảng: Máy điện trong công nghiệp

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 248

Đề cương bài giảng: Máy điện trong công nghiệp

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 121tr.

Đề cương bài giảng: Mạng truyền thông trong ô tô Đề cương bài giảng: Mạng truyền thông trong ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 262

Đề cương bài giảng: Mạng truyền thông trong ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 64tr.

Đề cương bài giảng: Lý thuyết động cơ ô tô (hệ Cao đẳng) Đề cương bài giảng: Lý thuyết động cơ ô tô (hệ Cao đẳng)

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 221

Đề cương bài giảng: Lý thuyết động cơ ô tô (hệ Cao đẳng)

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 109tr.

Đề cương bài giảng: Lý thuyết động cơ ô tô Đề cương bài giảng: Lý thuyết động cơ ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 273

Đề cương bài giảng: Lý thuyết động cơ ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 118tr.

Đề cương bài giảng: Lý thuyết ô tô Đề cương bài giảng: Lý thuyết ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 270

Đề cương bài giảng: Lý thuyết ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 171tr.