Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Cơ khí động lực Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng: Thực tập gầm ô tô Đề cương bài giảng: Thực tập gầm ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 242

Đề cương bài giảng: Thực tập gầm ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 256tr.

Đề cương bài giảng: Thiết bị điện lạnh Đề cương bài giảng: Thiết bị điện lạnh

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 246

Đề cương bài giảng: Thiết bị điện lạnh

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 172tr.

Đề cương bài giảng: Thí nghiệm ô tô Đề cương bài giảng: Thí nghiệm ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 244

Đề cương bài giảng: Thí nghiệm ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 135tr.

Đề cương bài giảng: Sử dụng và sửa chữa ô tô Đề cương bài giảng: Sử dụng và sửa chữa ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 264

Đề cương bài giảng: Sử dụng và sửa chữa ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 156tr.

Đề cương bài giảng: Rung và ồn trên ô tô Đề cương bài giảng: Rung và ồn trên ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 345

Đề cương bài giảng: Rung và ồn trên ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 71tr.