Thứ 601272023

Last update08:22:02 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Cơ khí động lực Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

Tài liệu

Sắp xếp theo : Tên | Ngày đăng | Xem nhiều [ Tăng dần ]

Đề cương bài giảng: Quản lý bảo trì công nghiệp Đề cương bài giảng: Quản lý bảo trì công nghiệp

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 228

Đề cương bài giảng: Quản lý bảo trì công nghiệp

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 157tr.

Đề cương bài giảng: Phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tô Đề cương bài giảng: Phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 288

Đề cương bài giảng: Phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 49tr.

Đề cương bài giảng: Nhiên liệu và nguồn năng lượng cho ô tô Đề cương bài giảng: Nhiên liệu và nguồn năng lượng cho ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 232

Đề cương bài giảng: Nhiên liệu và nguồn năng lượng cho ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 191tr.

Đề cương bài giảng: Nhiên liệu dầu mỡ Đề cương bài giảng: Nhiên liệu dầu mỡ

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 275

Đề cương bài giảng: Nhiên liệu dầu mỡ

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 34tr.

Đề cương bài giảng: Mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô Đề cương bài giảng: Mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô

hot!
Ngày đăng: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Dung lượng: Unknown
Lượt tải: 279

Đề cương bài giảng: Mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: CK Động lực

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 71tr.